Xếp hạng Trường Tiểu học Lê Văn Tám  Toán Tiếng Việt 5

Tất cả / Trường Tiểu học Lê Văn Tám / Toán Tiếng Việt  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Lê Văn Tám

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35117373nguyễn huy55a1733307301
2 28662431nguyen van gia nghia51a27242012427
3 35117002nguyễn bảo minh55a27236012435
4 35766735nguyen dinh khoi 55a1723009863
5 35444728Phạm Thị Ngân55a16229010682
6 35145490nguyễn huy55a1521505473
7 35823690nguyen dinh khoi5a1518107576
8 28487732Nguyễn Huy54a1518006602
9 26840243Trần Kiều Anh55a1514107258
10 35369644Trần Thị Bảo Châu55a2714006229
11 26768601trần kiều anh53a1512406394
12 35116961nguyễn bảo minh55a2311305238
13 26754174Trần Kiều Anh54a138403846
14 35798574trần thị bảo châu55a234801112
15 35550530Trần Thị Bảo Châu55a234701626
16 35229232Trần Kiều Anh55a113001241
17 35229666Trần Kiều Anh55a11280723
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616