Xếp hạng Trường Tiểu học Lê Văn Tám  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường Tiểu học Lê Văn Tám / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Lê Văn Tám

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 33409824Trần Huy Đắk Phú44A27325013075
2 30797097Trần Huy Đắk Phú43A26298010807
3 30899342LÊ ĐĂNG BẢO HUY41a1412907058
4 33343634Huynh Thi Ngoc Han42a238004502
5 35682000Thai Nguyen Nhat Minh44a113101093
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616