Xếp hạng   Toán Tiếng Anh 3

Tất cả /  / Toán Tiếng Anh  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35970576Hoàng Yến vy33a11370439
2 35977624Hoàng Yến vy33a113701140
3 35958781Hoang yen vy33a11280378
4 35958939le thi linh dan33a11170359
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75