Xếp hạng Trường Tiểu học Hà Huy Tập  Toán Tiếng Việt 3

Tất cả / Trường Tiểu học Hà Huy Tập / Toán Tiếng Việt  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Hà Huy Tập

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35294311Thái Nguyễn An Tâm33/1751558012
2 34555008Lê Tâm Kỳ Thư33/27484013260
3 35294323Võ Lê Xuân Bình33/1745056107
4 35294334Hồ Ngọc Tuyết Trinh33/1744707047
5 35377378ĐẶNG TRƯƠNG Ý NHI33/17408012815
6 35365428Nguyễn Hưng Phúc33/17390010743
7 35784180TRẦN XUÂN HÂN33/27377012055
8 35518652Nguyễn Đình Bảo Hoà33/27343013505
9 35801693Đoàn Ngọc Bảo33/1733308574
10 35188317Nguyễn Trần Bảo Lộc33/57333012464
11 35179786Bùi Trần Hải Nguyên33/57330013229
12 35181507Kiều Thị Hà Vy33/47324512747
13 35179611Đặng Quang Đồng33/57302512410
14 35511810Trương Phước Quyền 33/27284510047
15 35183022Phạm Thị Ngọc Minh33/47282013528
16 34433054Phạm Thị Hoàng Yến33/2728156718
17 35365387DANG HAI DUONG33/16273510807
18 35185164Trần Bảo Quyên33/5727307977
19 35189123Nguyễn Trần Minh Luân33/47272011899
20 32288915PHAN NGỌC BẢO CHÂU31/2727058566
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616