Xếp hạng Trường Tiểu học Hà Huy Tập  Toán Tiếng Anh 2

Tất cả / Trường Tiểu học Hà Huy Tập / Toán Tiếng Anh  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Hà Huy Tập

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35391024NGUYỄN LÊ BẢO TRANG22/1643608959
2 35176452Phan Nguyên22/2534107625
3 35391547Phạm Tri Anh22/1632009667
4 35326315Nguyễn Tấn Bảo22/16293010746
5 35391454Phạm Nguyễn Phương Vy22/1628206938
6 35784233TRẦN DIỆU ANH22/4211302881
7 35406152Thân Hoàng Khánh Chi22/116601801
8 35275864Lê Nguyễn Bảo Châu2215501801
9 35431191Lê Trần Thảo Tiên22/114301802
10 35281557Lê Nguyễn Đức Anh22/31360858
11 35494609Phan Minh Trí 22/413501803
12 35152924Tạ Hoàng Diệu Linh22/113201802
13 35717984Lê Doãn Nguyên Khang22/51310854
14 35410281lê bảo châu22/21290785
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616