Xếp hạng Trường Tiểu học Minh Hưng  Toán Tiếng Việt 5

Tất cả / Trường Tiểu học Minh Hưng / Toán Tiếng Việt  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Minh Hưng

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35928573tranthingocanh55a4714106691
2 35494126NGÔ VĂN QUỐC KHÁNH55a2613309902
3 35236568NGÔ VĂN QUỐC KHÁNH55a2512008564
4 35822508tranthingocanh5lop 5a459705657
5 35774523xxvzdv5539303159
6 34689938Hoàng Gia Bảo54a127503481
7 36177826tranthingocanh55a437304601
8 35538727Hoàng Gia Bảo55a116501063
9 35535550Hoàng Gia Bảo55a115801802
10 34434501Nguyễn Hữu Trí Dũng55A125403599
11 35831317tranthingocanh5lop 5a435301933
12 35533991Hoàng Gia Bảo55a114901347
13 35273159traanf tnaul55a24901988
14 35456973Nguyễn Hoàng Anh55a324903562
15 33561102Trần Phạm Nhật Anh54a124702693
16 35535301Hoàng Gia Bảo55a114401430
17 34523525Hoàng Gia Bảo54A114401541
18 35477773Hoàng Khánh Thy55a224302604
19 36232271tranthingocanh55a413301553
20 35506466Nguyễn Hoàng Anh 55achán13201565

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5