Xếp hạng Trường Tiểu học Minh Hưng  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường Tiểu học Minh Hưng / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Minh Hưng

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35756532Cao Thị Thu Dung44a66323010443
2 35571367Nguyễn Tăng Tiến Đạt44A47298010043
3 34863412nguyễn tăng tiến đạt43a5627108438
4 34747987nguyễn tăng tiến đạt44A47270011887
5 35423798Nguyễn Tăng Tiến Đạt447262010609
6 34226761phạm ngọc thủy tiên43Ạ5824408965
7 35352436Bùi Thị Thu Hiền44a3623909097
8 35651048do chi dung44a38235014103
9 35754264cao thi thu dung44a6522409007
10 35675289Nguyễn Tăng Tiến Đạt44A4522006466
11 34748048nguyễn tăng tiến đạt43a5521306753
12 34863416nguyễn tăng tiến đạt43a5521206016
13 35653516do chi dung44a3720809887
14 34863423nguyễn tăng tiến đạt43a5520306925
15 34863426nguyễn tăng tiến đạt43a5520207347
16 34794682phamngocthuytienA43Ạ5619805883
17 34067316Bùi Bích Khuê43A3519156858
18 34904065nguyễn tăng tiến đạt43a5518906284
19 35506556Nguyễn Trần Gia Minh44A1618806499
20 34775561Pham Ngoc Thuy Tien43Ạ5718809108

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5