Xếp hạng Trường Tiểu học Minh Hưng  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường Tiểu học Minh Hưng / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Minh Hưng

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35756532Cao Thị Thu Dung44a66323010443
2 35571367Nguyễn Tăng Tiến Đạt44A4626507413
3 35352436Bùi Thị Thu Hiền44a3623909097
4 34747987nguyễn tăng tiến đạt44A4623309186
5 35754264cao thi thu dung44a6522409007
6 34226761phạm ngọc thủy tiên43Ạ5722208067
7 35675289Nguyễn Tăng Tiến Đạt44A4522006466
8 34863412nguyễn tăng tiến đạt43a5521706720
9 34748048nguyễn tăng tiến đạt43a5521306753
10 34863416nguyễn tăng tiến đạt43a5521206016
11 35653516do chi dung44a3720809887
12 34863423nguyễn tăng tiến đạt43a5520306925
13 34863426nguyễn tăng tiến đạt43a5520207347
14 35651048do chi dung44a37202011401
15 34794682phamngocthuytienA43Ạ5619805883
16 35423798Nguyễn Tăng Tiến Đạt44519806504
17 34067316Bùi Bích Khuê43A3519156858
18 34904065nguyễn tăng tiến đạt43a5518906284
19 35506556Nguyễn Trần Gia Minh44A1618806499
20 35756551Cao Đức Hà44a67180011972
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616