Xếp hạng Trường Tiểu học Minh Hưng  Toán Tiếng Anh 4

Tất cả / Trường Tiểu học Minh Hưng / Toán Tiếng Anh  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Minh Hưng

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35436139nguyễn thành nhân44A124803087
2 35756587Trần Minh Quân44a634501367
3 35592640Phạm Nam Quốc44a212701520
4 35751715Nguyễn Ngọc Nhi44a611801467
5 35450541Phạm Bảo Trân44a111701660

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5