Xếp hạng Trường Tiểu học Minh Hưng  Toán Tiếng Anh 2

Tất cả / Trường Tiểu học Minh Hưng / Toán Tiếng Anh  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Minh Hưng

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35646144Nguyễn Hoàng Thiên Phúc22a4316704023
2 35341415Đinh Khánh Thảo Anh22A11450820
3 34650482Phạm Hoàng Thảo Chi 1A32a313801617
4 35034472Vu Hoang Hai Minh22A213801803
5 34775623Pham Dinh Gia Bao21A413601220
6 35341373Đinh Khánh Thảo Anh22A113401463

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5