Xếp hạng Trường Tiểu học Mão Điền 1  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường Tiểu học Mão Điền 1 / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Mão Điền 1

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

excelIconXuất danh sách

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 33842153Nguyễn Xuân Cường 22a1210802062
VioEdu

Điểm cao nhất quốc gia

    Điểm cao nhất địa phương

    ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

    ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

    © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
    Created at: · Version: v3.3.1142 · Branch · Slug: f7e16dc2842ecc0136db6ddd5d19370b5e8c8b8e