Xếp hạng Trường Tiểu học Ngọc Vân  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường Tiểu học Ngọc Vân / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Ngọc Vân

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 36032490Nguyễn Đức Dương 44A7522011771
2 35941678Nguyễn Đức Dương 44A640809686
3 35787806Nguyễn Đức Dương 44A634908920
4 35834490Nguyễn Đức Dương 44A634706917
5 34516463Nguyễn Đức Dương 43a633808589
6 34547345Nguyễn Đức Dương 43a633108502
7 33544493Nguyen Duc Duong42c631509912
8 35252266Thân Thị Lam Hồng 44A7298011820
9 35193113Trần Khánh Linh44A629009760
10 33586235Nguyễn Quang Gia Bảo44A6282010813
11 30733727Nguyễn Quang Gia BẢO43a525808970
12 35590497Diệu Dược44A724959744
13 35781740Trần Khánh Linh44A522907952
14 35677598nguyễn thị minh phương44a622509158
15 35873799Nguyễn Đức Dương 44A419004482
16 34559317Nguyen Thi Phuong Linh4A416757087
17 35239001Nguyễn Thế Bắc44A315604472
18 34559264Nguyen Thi Phuong Linh4A415206166
19 34559277Nguyen Thi Phuong Linh4A414905124
20 35194226Nguyễn Thế Bắc44A314104215
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616