Xếp hạng Trường Tiểu học Lam Cốt  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường Tiểu học Lam Cốt / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Lam Cốt

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 34579024Nguyễn Phạm Đạt21A1651307108
2 35968329Đoàn Công Bách22d630256942
3 35791409phung quangphong22b6290010524
4 36019521Đoàn Công Bách22d528105872
5 35863032phung quang phong22b625959059
6 35746424phung quang phong22b522108757
7 35751499phung quang phong22b521507713
8 35869273phung quang phong22b520506981
9 35739902phùng quang phong22b419007205
10 35305592Vũ Gia Bảo22C14601801
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75