Xếp hạng Trường Tiểu học Lam Cốt  Toán Tiếng Việt 1

Tất cả / Trường Tiểu học Lam Cốt / Toán Tiếng Việt  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Lam Cốt

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35879192hungrom1a553103664
2 36145079Nguyen Thi May11a418002389
3 35471325 Thân Công Tuấn Anh11a11370836
4 36147165Nguyễn Bá Lộc11b213103603
5 35426007vunhattiep11a11290894
6 35800635Bùi Ngọc Hân11D2680626
7 35156583bùi Ngọc hân11d1470249
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616