Xếp hạng Trường Tiểu học Phúc Sơn  Toán Tiếng Việt 3

Tất cả / Trường Tiểu học Phúc Sơn / Toán Tiếng Việt  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Phúc Sơn

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35045516Nguyễn Ngọc Hân33a6274510583
2 35045502Nguyễn Ngọc Hân33a6271010387
3 32361537Nguyễn Ngọc Hân31d6270010805
4 35045530Nguyễn Ngọc Hân33a6254010036
5 35045541Nguyễn Ngọc Hân33a6254010527
6 35045477Nguyễn Ngọc Hân33a621909791
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616