Xếp hạng Trường Tiểu học Lan Giới  Toán Tiếng Việt 3

Tất cả / Trường Tiểu học Lan Giới / Toán Tiếng Việt  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Lan Giới

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35664911Trần Thị Nhã Uyên33a437706689
2 32396320Trần Thị Nhã Uyên31a328005063
3 35616904Trần Thị Nhã Uyên33a215203532
4 35233987Trần Thị Nhã Uyên33a114001107
5 32425728Trần Thị Nhã Uyên31a113201757
6 32432839Trần Thị Nhã Uyên31a112901792
7 35508958Trần Thị Nhã Uyên33a112801761
8 35658115Trần Thị Nhã Uyên33a111501795
9 35013673Trần Thị Nhã Uyên3a110101794
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616