Xếp hạng Trường Tiểu học Nhã Nam  Toán Tiếng Việt 3

Tất cả / Trường Tiểu học Nhã Nam / Toán Tiếng Việt  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Nhã Nam

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35214460Ngô Minh Châu33B7652010966
2 35251747Ngô Minh Châu33B763208492
3 35239604Ngô Minh Châu33B763108795
4 35320797Lê Ngọc Quỳnh Thương33B759908872
5 35093715Lê Ngọc Quỳnh Thương33B7582011782
6 35104093Ngô Minh Châu33B7575011310
7 35104071Nguyễn Bá Kiệt33B756909737
8 35230084Ngô Minh Châu33B655706680
9 35096820Ngô Minh Châu33B7523012993
10 35096328Nguyễn Bá Kiệt33B750058147
11 35096274Nguyễn Bá Kiệt33B7485511706
12 35096195Nguyễn Bá Kiệt33B7477011284
13 35214395Lê Hoàng Nguyên33B7476510735
14 35104102Nguyễn Quỳnh Anh33B744908145
15 35095675Ngô Minh Châu33B7436011572
16 35095491Lê Hoàng Nguyên33B7419011502
17 35104056Lê Hoàng Nguyên33B7403511737
18 35096352Lê Hoàng Nguyên33B7389012953
19 35104114Nguyễn Đức Anh33B7376011670
20 35298943Lê Tuấn Kiệt33b7374010028
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616