Xếp hạng Trường Tiểu học Nhã Nam  Toán Tiếng Anh 2

Tất cả / Trường Tiểu học Nhã Nam / Toán Tiếng Anh  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Nhã Nam

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35360696Phạm Thảo Hiền22b15501755
2 35384616hoanghuonggiang22B1390465
3 35357926 Hoàng Hương Giang22B1360576
4 36168587 Hoàng Hương Giang22B1300272
5 34940844PHẠM QUANG HUY2B1280803
6 36071648 Hoàng Hương Giang22B12501090
7 35376880hoanghuonggiang22B1220348

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5