Xếp hạng Trường Tiểu học Cao Thượng  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường Tiểu học Cao Thượng / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Cao Thượng

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35778105Nguyễn Thị Huyền Anh2A7644510174
2 35832995Nguyễn Thị Huyền Anh2A663606201
3 35614918Nguyễn Thị Huyền Anh2A663408570
4 35826885Nguyễn Thị Huyền Anh2A663307640
5 35657814Nguyễn Thị Huyền Anh2A663307969
6 35746144Nguyễn Thị Huyền Anh2A662907889
7 35746611Trần Đức Hòa22C762908095
8 35191583Trần Đức Hòa22C7614011739
9 35492244Nguyễn Thị Huyền Anh22A661209206
10 35832643Nguyễn Thị Huyền Anh2A661108317
11 35539023Nguyễn Thị Huyền Anh22A660759038
12 35171930Nguyễn Thị Huyền Anh22A660058601
13 35824226Đào Xuân Thành2A7591510159
14 35191540Trần Đức Hòa22C658608604
15 35135997đào xuân thành22A658408811
16 35628071vũ tiến đạt 22a658107179
17 35342375đào xuân thành22A658008223
18 35191571Trần Đức Hòa22C657659526
19 35357438đào xuân thành22A657208698
20 34123261Nguyễn Trà My21B656356851
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616