Xếp hạng Trường Tiểu học Việt Lập  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường Tiểu học Việt Lập / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Việt Lập

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35404831Nguyễn Tiến Dũng44a7585013516
2 35895898Đỗ Quyên44a7499513524
3 35260337Nguyễn Tiến Dũng44A646709022
4 35311100Đỗ Quyên44a7428010245
5 35287310Nguyễn Tiến Dũng44A540607463
6 36035851NGUYEN MINH TRI44A7328512001
7 35825686nguyen anh vu44a7298511089
8 35865063Thân Minh Khôi44a729705427
9 35198517Giáp Đăng Trí Vĩ44a729308009
10 35312892Nguyễn Tiên Dũng44a327404260
11 36115611Nguyễn Anh Vũ44a7265010222
12 35599604Hồ Gia Huy44626106964
13 35609882hack hack hack44A624307204
14 35311312Nguyễn Đức Mạnh44a323705410
15 36149585Thân Minh Khôi44a723501660
16 35869118Thân Minh Khôi44a723302709
17 36127446NGUYỄN ANH VŨ44a722209825
18 35228605giapthuyduong4a522108567
19 36152065Thân Minh Khôi44a622001529
20 33953457Hà Dương Quỳnh4a520606818
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616