Xếp hạng Trường Tiểu học Việt Lập  Toán Tiếng Việt 3

Tất cả / Trường Tiểu học Việt Lập / Toán Tiếng Việt  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Việt Lập

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35251733GIÁP MINH TRÍ33A763909843
2 35251788GIÁP MINH TRÍ33A662807123
3 35251685GIÁP MINH TRÍ33A662106528
4 35251762GIÁP MINH TRÍ33A661507278
5 35251471GIÁP MINH TRÍ33A661208569
6 35251505GIÁP MINH TRÍ33A658808743
7 35171694GIÁP MINH TRÍ33A658508919
8 35171600GIÁP MINH TRÍ33A7580012287
9 35171624GIÁP MINH TRÍ33A7578011592
10 35171667GIÁP MINH TRÍ33A657209452
11 35251598GIÁP MINH TRÍ33A655606602
12 35171716GIÁP MINH TRÍ33A655308904
13 35498679đồng thảo vân33a7536012272
14 35171644GIÁP MINH TRÍ33A653109450
15 35251657GIÁP MINH TRÍ33A553006316
16 35171581GIÁP MINH TRÍ33A6521010502
17 35498894đồng thảo vân33a651909205
18 35134985GIÁP MINH TRÍ33A6503010724
19 35589684thaovan33a6462010054
20 35082192đồng thảo vân33a6458010058
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1196 · Branch · Slug: 2ef4d0179814b58574f850b7d7de7d43552b9239