Xếp hạng Trường Tiểu học Việt Lập  Toán Tiếng Việt 1

Tất cả / Trường Tiểu học Việt Lập / Toán Tiếng Việt  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Việt Lập

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 36015088Đặng Tuấn Nguyên11A7719011834
2 35206241giáp đăng khoa11h7701012493
3 35119023Nguyễn Hải Long11D769909280
4 35206414giáp đăng khoa11h7686010780
5 36089846Đỗ bảo1H768209483
6 36064331Nguyễn Minh Đức11A767809995
7 36020957Nguyễn Đức Anh11h7671011533
8 36006547Nguyễn Thành Sinh Hùng11A766906659
9 35987445Ngô Gia Linh11A7582010778
10 35207382Giáp Đăng Khoa11h657508981
11 36008207Nguyễn Minh Đức11A657409745
12 35987108Đặng Tuấn Nguyên11A6554010388
13 36006457Giáp Đức Dũng11A7548012303
14 36008339Nguyễn Thành Sinh Hùng11A326602876
15 35555468Nguyễn Thành Sinh Hùng11a426103411
16 35386742Thân Thị Khánh Hòa1g223502153
17 36008095Đặng Khánh Quỳnh11A223202287
18 35707327Nguyễn Phương Linh11H218401932
19 35671498DONG QUANG MINH11H218202687
20 35428887Thân Thị Khánh Hòa1G114001264
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616