Xếp hạng Trường Tiểu học Việt Lập  Toán Tiếng Anh 5

Tất cả / Trường Tiểu học Việt Lập / Toán Tiếng Anh  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Việt Lập

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35141642nguyen nhat linh giang55c1350720
2 35235751nguyen nhat linh giang55c1300519
3 35216724nguyen nhat linh giang55c1290471
4 35256164nguyen nhat linh giang55c1230286
5 35445113thân hồng phúc5c1210411
6 35141719nguyen nhat linh giang55c1190347
7 35140144nguyen nhat linh giang55c1190351
8 35140127nguyen nhat linh giang55c1180309
9 35223711nguyen nhat linh giang55c1180333
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616