Xếp hạng Trường THCS Thị trấn An Châu  Toán Tiếng Việt 6

Tất cả / Trường THCS Thị trấn An Châu / Toán Tiếng Việt  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Thị trấn An Châu

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 23460233Nguyễn Hà Linh66A16270010247
2 22928423Nguyễn Hà Linh66A16208010285
3 34927754Luyện Gia Huy66a2516407028
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

    Điểm cao nhất địa phương

    VioEdu

    ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

    ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

    © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
    Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616