Xếp hạng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi  Toán Tiếng Việt 7

Tất cả / Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi / Toán Tiếng Việt  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35668100Võ Thanh Phong77/837104791
2 35204961Vũ Minh Trí handsome 77/225503608
3 35260706Võ Lý Thiên Phúc77/112701129
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616