Xếp hạng Trường Tiểu học Phước Thạnh  Toán Tiếng Anh 2

Tất cả / Trường Tiểu học Phước Thạnh / Toán Tiếng Anh  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Phước Thạnh

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 33746113Vũ Hà Phương22/16319010734
2 33747357Trần Công Đô22/1628509797
3 34108082Lê Trần Quỳnh Như22/1522506802
4 34686369Nguyễn Hữu Nhân Phúc22/1418006843
5 35379270Đặng Hoàng Đan Thư22/317601805
6 33745936Hồ Thanh Trúc22/126703543
7 34072656Nguyễn Trung Kiên22.215001802
8 35157954Nguyễn Hữu Nhân Phúc22/114201801
9 35207450NGUYỄN THẾ TƯỜNG22/214101801
10 35181540Nguyễn Đỗ Hoàng Long2Lớp 2/314101803
11 34083449Nguyễn Hà My22/213101144
12 34385263VŨ NGỌC MINH21/21290845
13 35164334Nguyen Ngoc Bao Nhu22/312301801
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616