Xếp hạng Trường Tiểu học Phước Bình  Toán Tiếng Anh 5

Tất cả / Trường Tiểu học Phước Bình / Toán Tiếng Anh  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Phước Bình

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 27636374Trần Thái Khoa55/66370010512
2 33855984Phạm Ngọc Bảo Hân54/5623259484
3 32365188Trần Minh Triết55/3620809858
4 28280542Nguyễn Đoàn Mai Thy55/9415306781
5 28146624Lê Khánh Như55/5613356743
6 31394381Trương Gia Phát54/6312704182
7 35617329Lê Gia Hân55/2311304360
8 33995565Nguyễn Minh Dương55/8310504173
9 32516262Nguyễn Minh Trí55/2210202491
10 35560797Lê Thị Thanh Thủy55/2310204907
11 28000726Trần Minh Triết51/515601805
12 33814061Đào Diệu Khánh55/914201801
13 32301192Cao Đỗ Quỳnh Hương54/213101801
14 32637134Tru Khanh Ngoc55/912701155
15 35102051Huỳnh Đức Kỳ Minh55/51250474
16 31243867Bùi Hoa Tùng Minh55/912301804

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75