Xếp hạng Trường Tiểu học Phước Bình  Toán Tiếng Anh 2

Tất cả / Trường Tiểu học Phước Bình / Toán Tiếng Anh  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Phước Bình

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 33848206Lê Minh Vũ22/8650507763
2 33807334Hoàng Minh Phú22/9639057964
3 35371166Khổng Tuệ Linh22/9536206617
4 33872653Lê Khánh Vi22/5634509637
5 33806566Phạm Uyên Tuệ Mẫn21/9634357521
6 34161185Nguyễn Ngọc Sang22/7632108281
7 33940075Nguyễn Minh Châu21/57320012105
8 34037614Nguyen Nhat Anh297314513355
9 33828489Vu Minh Phuc22/56296010749
10 33995634Nguyễn Đức Thắng22/2626208396
11 33804629Huỳnh Dương Hồng Phúc2Hai 5622058395
12 33796319trần khoa2lớp 1/2517658714
13 33955765Hoàng Trần Gia Hân21/9515003750
14 33796394Phạm Trần phương linh 22/1312001962
15 34051137nguyen pham uyen phuc21/727502835
16 34358789Tô Quỳnh Kim Ngân 21/315701201
17 33970154PHAN THANH THIÊN ÂN21/41540610
18 34773993Bùi Tuấn Minh21/214201801
19 35033812BÙI KHÁNH HÀ22/913701714
20 33800442Đỗ Ngọc An Nhiên21/713501121
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616