Xếp hạng Trường THCS Nguyến Tri Phương  Vật lý 7

Tất cả / Trường THCS Nguyến Tri Phương  / Vật lý  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Nguyến Tri Phương

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

    Điểm cao nhất địa phương

    VioEdu

    ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

    ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

    © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
    Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616