Xếp hạng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng  Toán Tiếng Việt 3

Tất cả / Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng / Toán Tiếng Việt  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35865833Tuấn Phạm33A523709015
2 36034285ptdat33c717904203
3 35074698Trần Nguyễn Duy Anh33/6215902602
4 35698656Nguyễn Hồ Hoài Anh 33A327802184
5 35236152Nguyễn Hồ Bảo Trân33.513801801

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5