Xếp hạng Trường Tiểu học Ấp Đình  Toán Tiếng Anh 5

Tất cả / Trường Tiểu học Ấp Đình / Toán Tiếng Anh  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Ấp Đình

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 33880339VU DUC KIEN55/47167512177
2 33796109mai phương54a7160510480
3 32409847thai le quang bao55.1712403149
4 35085270nguyễn lâm khánh ngọc55.11160504
5 35646646đỗ nhật khánh5lop 5.51150301
6 28127278Trần Phương Vy51B11501557
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616