Xếp hạng Trường Tiểu học Mỹ Hoà  Toán Tiếng Việt 1

Tất cả / Trường Tiểu học Mỹ Hoà / Toán Tiếng Việt  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Mỹ Hoà

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35311720Hồ Minh An11.1779009195
2 35751903Nguyễn Anh Huy11.1773706451
3 35432970Phạm Gia Huy Hoàng11/7772407795
4 35880487Đặng Hoàng Quyên11.27722011165
5 35331038Huỳnh Minh Tuấn11.8772007090
6 35760598Nguyễn Anh Huy11.1771107201
7 35361976Nguyễn Công Nhật Triều11/7771005467
8 36003097Trần Ngọc Phúc An11770008784
9 36001123NGUYỄN GIA THỊNH11.5769809720
10 36035012Trần Anh Hào11.47697011200
11 35506052nguyễn lý hoàng lâm11.6769408975
12 35995009PHAM TIEN MINH11.17692010668
13 35588439CAO HOÀNG DƯƠNG11.1769106556
14 35862055Bùi Huỳnh Khánh Vy11.1769008343
15 35993769phạm tiến đạt11.47682010658
16 35231500Nguyễn Trần Minh Thư11/27677011077
17 36002916LÊ BẢO NGỌC11.57672011059
18 35360806Hồ Nguyễn Lan Anh11/87653012693
19 36035024Trần Anh Hòa11.4765008828
20 35360213Huỳnh Minh Tuấn11.8663806033
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616