Xếp hạng Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh  Toán Tiếng Việt 3

Tất cả / Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh / Toán Tiếng Việt  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 32334891Lê Ngọc Thanh Hà33THA7736012011
2 32349208Đoàn Quang Trí33THA771109086
3 32734461Lê Minh Khang33H7701010682
4 32315184Nguyễn Chí Dũng33A7698010503
5 35191214Ly Huu Duc33e768008773
6 33603048Phan Bùi Minh Trí33THA7668012724
7 32335232Huỳnh Hữu Phúc33THA7661012004
8 32370529Le minh khang31h664004934
9 33503568le minh khang32h664006406
10 32126204Thỏ33663908120
11 35043838Nguyễn Thụy Mai Trâm33THA7616011834
12 34510554Đoàn Quang Trí33THA661107672
13 34108808Đoàn Quang Trí33THA661006787
14 33060286Nguyễn Phan Thiện Khang33B7594513423
15 32151370NGUYỄN TRẦN NAM THIÊN33THA7592012482
16 33777338NGUYỄN VĂN GIA BẢO33thb7585012073
17 33921403Đoàn Quang Trí33THA657609539
18 33117890NGUYỄN HẢI NAM33D7574012760
19 32526155Mai Phú Quý33thb7570511574
20 32891414PHẠM NGỌC BÍCH CHÂU33B655306916
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616