Xếp hạng Trường Tiểu học Kiến Hưng  Toán Tiếng Anh 3

Tất cả / Trường Tiểu học Kiến Hưng / Toán Tiếng Anh  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Kiến Hưng

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35412320Nguyễn Phúc Hưng33A6401010748
2 35286993Nguyễn Hải Phong33A6315303419
3 35531269Nguyễn Tấn Trường33A615501802
4 34842897Phạm Quang Khải32A325001015
5 35628397Nguyen Vu Thuy Duong33A114801801
6 35666598LE THAI THUY LAM33A113501801
7 35652391Phạm Quang Khải33A31340588
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1196 · Branch · Slug: 2ef4d0179814b58574f850b7d7de7d43552b9239