Xếp hạng Trường Tiểu học Kim Giang  Toán Tiếng Việt 5

Tất cả / Trường Tiểu học Kim Giang / Toán Tiếng Việt  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Kim Giang

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35772063pham tuong vy55a5711203452
2 35411908Nguyễn Đăng Dương55A737403711
3 34615344pham tuong vy54a523601315
4 35834066Nguyễn Hoàng Anh 55A513101802
5 34941421Nguyễn Minh Hằng55A41170519
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616