Xếp hạng Trường Tiểu học Kim Giang  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường Tiểu học Kim Giang / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Kim Giang

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35020494Nguyễn Hoàng Minh Anh44A6632308982
2 35422803Nguyễn Gia Bách44A87321012930
3 35283615Nguyễn Vĩnh An44a8623208166
4 35527905Phạm Khánh Chi44A7311203351
5 35445284Hoàng Quốc Việt44A2311205404
6 35220739Phạm Phương Thảo44A3311105405
7 35512860Ngô Phạm Quang Thuận44A1310901783
8 35560575Khánh Chi44A7310703037
9 35189195Vũ Nguyễn Bảo Long44A517601801
10 35647325Nguyen Duy Truc Dang44A236304387
11 34930328NGUYỄN HOÀNG BÁCH 43A15701801
12 35332298nguyengiahuy44a425302196
13 35626200Chi Phạm Khánh44A714701573
14 35071521Phan Hà An44a214001802
15 35188687Vũ Nguyễn Bảo Long44A513801802
16 35439044pham tuong vy44a52350803
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616