Xếp hạng Trường Tiểu học Kim Giang  Toán Tiếng Anh 4

Tất cả / Trường Tiểu học Kim Giang / Toán Tiếng Anh  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Kim Giang

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35422803Nguyễn Gia Bách44A8515308887
2 35283615Nguyễn Vĩnh An44a847702236
3 34930328NGUYỄN HOÀNG BÁCH 43A17301802
4 35445284Hoàng Quốc Việt44A225903544
5 35439044pham tuong vy44a51190201
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616