Xếp hạng Trường Tiểu học Kim Giang  Toán Tiếng Anh 2

Tất cả / Trường Tiểu học Kim Giang / Toán Tiếng Anh  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Kim Giang

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35608271Nguyễn Mai Trà22A1526356983
2 35071149Thiều Nam Phong22A6623203330
3 36158091Tống Nguyễn Kim Chi22a1216603457
4 35611329Nguyễn Phương Linh2A1037302931
5 35608271Nguyễn Mai Trà22A117001812
6 35868689Phạm Hải Đăng22A13640459
7 35480778DO QUOC DAT22A516201300
8 34911066pham hai dang21A12440569
9 35490348Nguyen Dang Khoa22A214401803
10 35016217Nguyễn Khôi Nguyên22A1014001087
11 35513020Nguyễn Đăng Khoa22A21200403
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616