Xếp hạng Trường Tiểu học Đặng Trần Côn  Toán Tiếng Việt 1

Tất cả / Trường Tiểu học Đặng Trần Côn / Toán Tiếng Việt  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Đặng Trần Côn

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35592201NGUYỄN THIỆN NHÂN11663306538
2 35039632Lê Trần Trung Dũng11A0661908221
3 35737717Trần Bá Lập11A1532304181
4 35060244Dao Thi Hanh11111601806

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75