Xếp hạng Trường Tiểu học Đặng Trần Côn   

Tất cả / Trường Tiểu học Đặng Trần Côn /  

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Đặng Trần Côn

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 34913107buitranvankhanh43a0411106950
2 33142229Đỗ Minh Quân4A113401255
3 35827643buitranvankhanh44ao13301802
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616