Xếp hạng Trường Tiểu học Đặng Trần Côn  Toán Tiếng Anh 2

Tất cả / Trường Tiểu học Đặng Trần Côn / Toán Tiếng Anh  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Đặng Trần Côn

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35088109Nguyễn Hoàng Minh22A27506011348
2 35497858Pham Ngoc Khanh22A5641009708
3 35310442lã thị minh châu22A5637058805
4 35225436Đặng Chí Kiên22A117401802
5 36089313Nguyễn Thuỳ Dương22B16101808
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616