Xếp hạng Trường Tiểu học Phú Thượng  Toán Tiếng Việt 3

Tất cả / Trường Tiểu học Phú Thượng / Toán Tiếng Việt  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Phú Thượng

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 33158882Trần Gia Phúc31a7315404810
2 34986559Đỗ Khánh Toàn A32A6113801726

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75