Xếp hạng Trường Tiểu học Phú Thượng  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường Tiểu học Phú Thượng / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Phú Thượng

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 34998484Đinh Thu Huyền21A7324805324
2 35311364Nguyễn Xuân Tùng Linh22424006934
3 35331749Công Ngọc Anh22419806539
4 34872836Nguyễn Kim Anh21A7217003505
5 35610853Đặng Kim Thảo22A3316805181
6 35000933Đinh Hoàng Minh Khôi21a7214803610
7 34811189kim21a9311905405
8 35100316Đỗ Khánh Toàn 22A629201476
9 35382192Phạm Minh Hiếu22a816701780
10 35001792TRẦN NGUYỄN QUỲNH CHI21a214901778
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616