Xếp hạng Trường Tiểu học Đông Thái  Toán Tiếng Việt 5

Tất cả / Trường Tiểu học Đông Thái / Toán Tiếng Việt  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Đông Thái

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 32327505Trần Trung Chính55A27598013231
2 35257111Lương Thuận Phong55A47597011752
3 35257926Phùng Diệp Khánh 55a4757009469
4 32519835Trần Trung Chính55A27526012900
5 35257462Hoàng Nguyên Nam55a4750709084
6 33947537Lương Thuận Phong55A47499012804
7 32342873Trần Trung Chính55A27450012646
8 32418618Ben Upright55A26430010763
9 33992133Lương Thuận Phong55A4640609984
10 35257759Lương Thuận Phong55A46401010433
11 30987791Mai Huyền Anh52A37376012197
12 30987768Mai Huyền Anh52A3634009907
13 36068863Nguyễn Trần Bảo Châu55A17330012195
14 35383336Phùng Mai Chi55A77330013540
15 36117777Nguyễn Trần Bảo Đan55A17328010838
16 33980863Nguyễn Đoàn Gia Linh55a47313010147
17 30987813Mai Huyền Anh52A36313010736
18 31313360Nguyễn Minh Trà54A17307011809
19 35872927Hoàng Bảo Ngọc55A4730308651
20 35991413Nguyễn Vinh Tùng55A17301010715
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616