Xếp hạng Trường THCS Chu Văn An  Toán Tiếng Việt 6

Tất cả / Trường THCS Chu Văn An / Toán Tiếng Việt  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Chu Văn An

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35351168Nguyễn Hà Quỳnh Trang66a1637509560
2 34736059Từ Uyển My66A77261012423
3 35101042Nguyễn Ngọc Minh66A76210010004
4 36095631Hoàng Khoa Đôn66a1417706128
5 18909893Nguyễn Khánh An66A11414204335
6 17553928Nguyễn Khánh An66A11513904747
7 23837216Nguyễn Khánh An66A11413703575
8 32347858Nguyễn Khánh An66A11413202671
9 17553964Nguyễn Khánh An66A11310203077
10 35379211Phạm Trung Dũng66A1248402427
11 35128921Nguyễn Sơn Tùng66A128303284
12 35460123Nguyễn Phùng Nhật Hà66A128103149
13 35053328đào quang hưng66a438103668
14 35379257Phạm Trung Dũng66A1247501558
15 35379223Phạm Trung Dũng66A1247402264
16 35085363đào quang hưng66a427201785
17 34499246Phạm Quang Minh66A226902714
18 35758106Nguyễn Hà Quỳnh Trang66A116701377
19 35128954đào quang hưng66a426401831
20 35108952Trần Dương Minh66A714301723
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616