Xếp hạng Trường Tiểu học Đền Lừ  Toán Tiếng Việt 3

Tất cả / Trường Tiểu học Đền Lừ / Toán Tiếng Việt  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Đền Lừ

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35638090Phạm Vân Trúc33a86382510809
2 34935420Sử Anh Thư33A66294010325
3 35021579Nguyễn đình dương33a1428904326
4 34950438Nguyen Duc Tri33A2628409843
5 34135769Trần Thị Hà32A0527406479
6 33440112Phí Lê Thành An33A6325905404
7 35116340Đỗ Thái Sơn33A1417405616
8 35597486Nguyễn Tiến Đạt33a5313805025
9 35155321Đoàn Tiến Đạt33A217801801
10 35157597Lê Nguyễn Minh Trang3a616901801
11 35693793Phan Hà Trang33A215601618
12 35167350nguyễn gia hân33a115301801
13 36036012Ngô Hoàng Khánh Linh33A61490670
14 35333591Trần Vũ Danh Phú33a113801250
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616