Xếp hạng Trường Tiểu học Bế Văn Đàn  Toán Tiếng Anh 2

Tất cả / Trường Tiểu học Bế Văn Đàn / Toán Tiếng Anh  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Bế Văn Đàn

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35092866Nguyễn Trúc Quỳnh22B527408946
2 35490173Nguyễn Ái Khanh22A519403313
3 35046747Vũ Minh Đức22A212603542
4 35060909Đỗ Vũ Minh Tú22E311305344
5 35684190tran ba doanh2D13701801
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616