Xếp hạng Trường THCS Yên Hòa  Toán Tiếng Việt 7

Tất cả / Trường THCS Yên Hòa / Toán Tiếng Việt  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Yên Hòa

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 34039748Nguyễn Cẩm Giang77A107242011319
2 32834500 Việt Huy hehehehe 77A8 718906162
3 32633737Vương Hoàng Hiếu76A1126502849
4 12021809Tô Phạm Bảo Duy77A426301836
5 35087219Phan Đức kiên77a213601440
6 35026344Phan Đức kiên 77A213201617
7 35889119htsjrtdkyuyfliugoihojpko77b12201219
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616