Xếp hạng Trường THCS Yên Hòa  Toán Tiếng Việt 6

Tất cả / Trường THCS Yên Hòa / Toán Tiếng Việt  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Yên Hòa

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35246602Đoàn Minh Đức66A2413505797
2 35971291Hoàng Bảo Khánh66A839404556
3 286854Lê Nhất Long66A828502427
4 35445540Hoàng Bảo Khánh66A826402037
5 35078849Tạ Đức Dương66A114001415
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616