Xếp hạng Trường Tiểu học Kim Đồng  Toán Tiếng Việt 5

Tất cả / Trường Tiểu học Kim Đồng / Toán Tiếng Việt  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Kim Đồng

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35380640Thái Minh Thiện55A26282010764
2 35996059Kiều Gia Bách55A5625507487
3 36011378Kiêu Duy Tùng55a5625106871
4 35383789Trần An Khánh55A2523708906
5 35381695Đinh Đăng Khoa55a2412806328
6 35703016Bùi Gia Khánh55a5412601744
7 35210658Nguyễn Gia Hiển55a2311705282
8 35380692Bùi Nhật Minh55a227503605
9 35381856Hoàng Phương Trinh5a227303273
10 35389899Phạm Trâm Anh 55A237004938
11 35380653Trần Anh Minh55A226703091
12 35555413Nguyễn Gia Khiêm55a536201712
13 35380646Đào Gia Hân55A224701834
14 35546361Phan Duy Anh55A213401803
15 35380629Khúc Hữu Minh55a212901012
16 35382597Vũ Phúc lâm55a211801802
17 35180136Bùi Anh Vũ51234567891150106
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616