Xếp hạng Trường Tiểu học DL Lê Thánh Tông  Toán Tiếng Anh 1

Tất cả / Trường Tiểu học DL Lê Thánh Tông / Toán Tiếng Anh  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học DL Lê Thánh Tông

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35759505con nit cc11b1500467

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75